Kända nutida konstnärer i Sverige

Det är lätt att fastna vid att vi bara har stora konstnärer i historien i Sverige, men tittar man ut i konstnärsvärlden idag har vi många kända och mycket duktiga aktiva. Det kända auktionsverket Barneby´s lade ut en lista med Sveriges mäktigaste inom konstvärlden i Sverige och på den listan fanns det även några konstnärer med. Barneby´s kan ses som ett bra riktmärke när det kommer till kännedom om den svenska konstnärsvärlden. Några av de som är med på listan nämns här i inlägget.

Konst på flera sätt

En duo i konst som verkligen har slagit igenom är Hans Berg och Nathalie Djurberg. I över tio år har de jobbat tillsammans. Nathalie är den som gör det visuella i forma av skulpturer och leranimationer. Hans står för den musik som används till. Tillsammans har de haft utställningar på många platser världen över. De har även haft framgångsrika utställningar i Sverige bland annat Swedish Art Now. Dessutom har de tillsammans gjort mycket i skulpturparken som finns i Wanås slotts slottspark.

En annan duo som har en tydlig plats på Sveriges konstnärskarta är Karin Andersson och Joakim Nordström. Båda har lyckats få en plats i Sverige konsthistoria redan och har presenterat de blågula färgerna världen över. Tillsammans har de skapat en annorlunda uppsättning av konst som blir komplett med de bådas olika stilar. De får konsten att bli en konst för hela folket. Ett bevis på det är det fäste den har fått runt om i världen.

En man som ofta ser på olika konstmässor världen över är Carsten Höller. Han föddes i Bryssel, men har sedan tidig ålder bott i Stockholm. På några av de stora internationella biennalerna har han representerat Sverige. Han har även haft egna konstutställningar på bland annat Moderna Museet.

Flera kända svenska namn

Vi har en svensk kvinnlig konstnär med en lång lista av internationella köpare som väntar på att få äran att köpa ett av hennes konstverk. Den konstnär vi pratar om är Klara Lidén. Hon har en lång lista av meriter bakom sig och ses idag som en av de allra största svenska konstnärerna. 2011 mottog hon en av de största utmärkelserna hon fått genom Venedigbiennalens speciella hedersomnämnande som tilldelades till henne.

För den som gillar konst som är mer ifrågasättande mot samhället är Dan Wolgers en kär bekant. Han prövar verkligen vilka gränserna är för den konst han producerar. Ofta ses det som att han provocerar med den konst han kommer med, men det har också blivit en del av den karaktär hans konst är idag. Han har idag en plats i Konstakademien där han bidrar med sin erfarenhet och kunskap.

Något som kan ses som en stor skillnad mot tidigare konst är att en del av konsten har kommit att bli digital. Konsten som kommer från Sverige idag är inte längre bara tavlor eller enstaka skulpturer utan den har kommit att bli väldigt kreativ och tagit sig ut i andra forum. Det här är en intressant utveckling som är väldigt modern världen över.