Vincent van Goghs konst

Vincent van Gogh var en holländsk konstnär som levde mellan 1853 – 1890. Han målade främst under de sista åren i sitt liv. Till följd av en lång tid av mentala sjukdomar samt fattighet valde van Gogh att ta sitt liv vid 37 års ålder.

Vincent van Goghs konst
Vincent van Goghs konst

Under sin livstid hade van Gogh endast små framgångar som konstnär. Trots detta anses van Gogh idag vara en av de främsta föregångarna till den moderna konsten och expressionismen. Han skapade verk i både olja och akvarell samt utförde även ett stort antal skisser. Skisserna ritade van Gogh främst med krita, kol och blyerts men på många olika typer av papper. Han hade dock en stor övertygelse om att en stor konstnär måste bemästra konsten att måla innan han tillsätter färg. Genom att studera hans skisser blir det tydligt att van Gogh bemästrar konsten att hantera penseln. Konstverken i akvarell representerar van Gogh genom användningen av färg. Det är dock inte dessa verk som van Gogh är känd för, utan snarare ligger de till grund för oljemålningar.

De verk som van Gogh skapar föreställer landskap, stilleben, porträtt och självporträtt. van Goghs konst kännetecknas allra främst av färg, dramatik och uttrycksfulla penseldrag. Det går inte att ta miste på van Goghs kärlek till färgen, och i ett brev till sin bror spår han dessutom att framtidens konstnär skulle veta hur man bäst bemästrar färgen.

Kända verk

Under sin livstid skapade Vincent van Gogh flera verk som kom att bli kända även utanför konstkännarna. Det allra kändaste verket kallas Stjärnenatt på svenska. Stjärnenatt innehåller alla van Goghs tydligaste kännetecken i form av modigt användande av färg, en stor känsla av dramatik och penseldrag som uttrycksfullt har seglat över målarduken. Målningen föreställer en stjärnhimmel över en by med träd i förgrunden. I motsats till hans övriga verk kommer dock Stjärnenatt från hans egen fantasi. De andra konstverk van Gogh har skapat avbildar istället motiv av saker han sett.

Ytterligare ett känt verk som van Gogh har producerat är Stilleben med fjorton rosor. Detta är en del av en större serie målningar med solrosor, där van Gogh har producerat så pass många målningar med detta motiv att hans namn direkt skapar en koppling till blomman i fråga. Färgerna i målningen är vibrerande och kopplar från att solrosorna står i fullaste blom till att de har dött. De olika målningarna i serien av solrosor liknar varandra, men står samtidigt ut tydligt som unika konstverk.

Det första kända konstverket som van Gogh anses ha skapat kallas Potatisätarna. Trots att detta verk skapades endast fem år innan van Gogh gick bort syns det tydligt att det är skapat i en tidigare period av van Goghs skapande. Av de totalt 2100 verk som van Gogh skapade under sin livstid, målade han de allra flesta under sina sista år. I Potatisätarna hade van Gogh som mål att skapa mänskliga figurer som upplevdes vara naturliga. Dock lyckades han inte helt med sitt mål, utan skapade i skenet av oljelampan en annan typ av vibration i mörkret. Detta visade sig dock vara effektivt, och tavlan blev uppskattad av andra konstnärer.